Shinugu #2

Shinugu-Utaki,Okinawa-Pref,2017
沖縄、浜比嘉島、シヌグ御嶽